Referentiesets

7 | Publicaties project Referentiesets

Een overzicht van de publicaties die verschenen zijn in het project Referentiesets taal en rekenen.

Handleiding referentieset / Wools, S. & Béguin, A.A. - Arnhem : Cito, 2013.

Openbare referentiesets taal en rekenen / website van College voor Toetsen en Examens & Stichting Cito, online oktober 2014.

Presentatie 'Referentiesets taal en rekenen' / College voor Toetsen en Examens. - Informatiebijeenkomst d.d. 9 november 2012.

Presentatie 'Referentiesets' / Cito. - Informatiebijeenkomst d.d. 9 november 2012.

Presentatie 'Taal- en rekenbeleid & de referentiesets' / Ministerie van OCW. - Informatiebijeenkomst d.d. 15 juni 2012.

Presentatie 'Referentiesets taal en rekenen' / College voor Toetsen en Examens. - Informatiebijeenkomst d.d. 15 juni 2012.

Presentatie 'Referentiesets' / Cito. - Informatiebijeenkomst d.d. 15 juni 2012.

Presentatie 'Ankeren aan de referentieniveaus' / Cito. - Informatiebijeenkomst d.d. 15 juni 2012.

Rapportage referentiesets Nederlandse taal (lezen) en rekenen: verantwoording project . - Utrecht : College voor Toetsen en Examens, september 2014.

Rapportage ankersets taalverzorging: verantwoording project . - Utrecht : College voor Toetsen en Examens, september 2016.

Toelichting ankeronderzoek met referentiesets / Wools, S. & Béguin, A.A. - Arnhem : Cito, 2014.

Het toetsen van referentieniveaus / Wools, S. & Béguin, A.A.
In: Examens: tijdschrift voor de toetspraktijk. - Jrg. 11, nr. 1, februari 2014, pag. 5-8.

Vertical comparison using reference sets / Béguin, A.A. & Wools, S.
In: R.E. Millsap, L.A. van der Ark, D.M. Bolt, & W.-C. Wang (Eds.). - Quantitative Psychology Research. The 78th Annual Meeting of the Psychometric Society. - New York : Springer, 2014.


Datum: 9 oktober 2014