Referentiesets

2 | Doorlopende toetslijnen

Voor de implementatie van de doorlopende leerlijnen zijn de referentieniveaus op verschillende manieren geconcretiseerd (door SLO, LPC en in syllabi van het CvTE). Toch blijft het moeilijk voor te stellen wat niveau 2F bijvoorbeeld inhoudt als een overkoepelend niveau dat bruikbaar is in meerdere schooltypen. Daarom is het nodig om te laten zien welke opgaven passen bij een bepaald referentieniveau en misschien nog belangrijker, hoeveel opgaven zou een leerling die het niveau beheerst goed moeten maken?

Prestatiestandaard
Het aantal opgaven dat een leerling goed moet maken, noemen we ook wel een prestatiestandaard. Om vast te stellen wat de prestatiestandaard is, is het gebruikelijk om aan experts te vragen welke opgaven een leerling van een bepaald niveau goed zal beantwoorden. Het is belangrijk dat de opgaven die de experts bekijken een goede weergave zijn van het gehele referentieniveau. Alleen op deze manier zal de prestatiestandaard voor het hele referentieniveau kunnen gelden.

Vergelijking over sectoren
De prestatiestandaard voor de referentieniveaus zal voor alle onderwijssectoren gelijk zijn. Dit betekent dat leerlingen uit vmbo-gt aan dezelfde eisen moeten voldoen als leerlingen die een mbo niveau 2 opleiding volgen om niveau 2F voor rekenen te behalen. En dat leerlingen uit mbo-4 hetzelfde moeten kennen en kunnen als leerlingen aan het einde van de havo om het niveau 3F voor taal te halen. Het liefst zouden we leerlingen die hetzelfde niveau moeten laten zien ook dezelfde toets voorleggen. Maar vanuit inhoudelijke overwegingen is het niet altijd wenselijk om leerlingen uit zeer uiteenlopende groepen dezelfde opgaven voor te leggen. Sommige opgaven die een niveau meten zijn meer of minder geschikt voor een specifiek schooltype.

Voorbeeld
Een context die bijzonder aansprekend is voor Wouter (vmbo-bb) hoeft dat niet te zijn voor Mark (mbo-3). Mark zou daardoor slechter kunnen scoren op deze vraag dan Wouter, terwijl Mark een hoger vaardigheidsniveau heeft dan Wouter.

Referentiesets
Daarom is het van belang een afgewogen verzameling van opgaven te maken, waarmee een gefundeerde vergelijking gemaakt kan worden tussen de prestaties van leerlingen uit verschillende schooltypen. Om toch dezelfde prestatiestandaard te hanteren voor de verschillende groepen leerlingen wordt gebruik gemaakt van referentiesets.

>> Lees verder: 3 | Waarom zijn referentiesets nodig?


Datum: 9 oktober 2014

Meer informatie

Referentieniveaus taal (SLO)

Referentieniveaus rekenen (SLO)

Doorlopende leerlijnen (LPC)

Syllabi centrale examens (CvTE)

Normering met een vaardigheidsschaal