Referentiesets

Ankersets taalverzorging

Het ministerie van OCW heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) opdracht gegeven om een project ankersets taalverzorging 1F en 2F in het primair onderwijs uit te voeren.

In dit project zijn - in samenwerking met Stichting Cito - sets met opgaven ontwikkeld die passen bij het referentieniveau 1F en 2F taalverzorging. Op de sets van opgaven is een referentiecesuur (prestatiestandaard) gelegd: hoeveel opgaven moet een leerling goed maken om het betreffende referentieniveau te behalen?

Dit project, dat in het voorjaar 2014 van gestart is en duurde tot september 2016, is een aanvulling op het project referentiesets. Hadden de referentiesets een sectoroverstijgend karakter, de ankersets taalverzorging zijn specifiek gericht op het primair onderwijs. Daarom wordt gebruik gemaakt van de term 'ankersets' in plaats van 'referentiesets'.

Informatiebijeenkomst
Op 26 maart 2015 vond een informatiebijeenkomst plaats voor deelnemers aan de headstart ankersets taalverzorging. Bekijk de presentaties:
Project ankersets taalverzorging
Ankersets taalverzorging
Onderzoek: ankeren naar de ankersets taalverzorging

Mailingen
Mailing januari 2015
Mailing december 2014


Datum: 19 augustus 2016

Websites

Ministerie van OCW

College voor Toetsen en Examens

Cito