Referentiesets

Headstart ankersets kijk- en luistervaardigheid

Het is belangrijk dat in toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen in de verschillende schooltypen gelijk zijn om de doorlopende leerlijn tussen schooltypen te realiseren. Dit kan met behulp van referentiesets. Zie ook: https://www.cvte.nl/taken-cvte/referentiesets-taal-en-rekenen.

Voor mondelinge taalvaardigheid heeft het CvTE, in opdracht van het ministerie van OCW, ankersets kijk- en luistervaardigheid 1F en 2F voor groep 8 van het primair onderwijs ontwikkeld. Het CvTE is hierbij gedelegeerd opdrachtgever, Stichting Cito de uitvoerder. Het project ankersets kijk- en luistervaardigheid is een aanvulling op de voorgaande projecten referentiesets lezen en rekenen, en de ankersets taalverzorging, die in 2016 zijn ontwikkeld.

De ankersets kijk- en luistervaardigheid 1F en 2F zijn een uitwerking van de referentieniveaus luisteren zoals opgesteld door de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen (EGDLL) en vastgesteld in het Besluit Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen. De ankersets zijn voorzien van een landelijke cesuur van het referentieniveau luisteren. De ankersets hebben alleen betrekking op het primair onderwijs.

Aanleiding project
Voor het Peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid van de Inspectie was er behoefte aan cesuren van de referentieniveaus voor luisteren, spreken en gesprekken voeren. Voor spreken en gesprekken voeren zijn er, onder verantwoordelijkheid van CvTE, in 2018 (taakgerichte) standaarden gezet op het materiaal van het Peilingsonderzoek. Voor kijk- en luistervaardigheid zijn er ankersets ontwikkeld, voorzien van referentiecesuren. Zowel de Inspectie (voor het Peilingsonderzoek) als de aanbieders van toetsen kunnen gebruik maken van een vergelijkbare cesuur voor de referentieniveaus luisteren.

Headstart ankersets kijk- en luistervaardigheid
Toetsaanbieders kunnen de referentiecesuur op hun eigen kijk- en luistertoetsen overbrengen door een ankeronderzoek uit te voeren met de ankersets kijk- en luistervaardigheid. Dat kan tijdens een headstart.

Vanaf februari 2019 tot en met december 2019 vindt er een headstart ankersets kijk- en luistervaardigheid plaats. Deze headstart ligt in het verlengde van de voorgaande headstart ankersets taalverzorging. Tijdens de headstart ankersets kijk- en luistervaardigheid krijgen toetsaanbieders en uitgeverijen, onder geheimhouding, de beschikking over de ankersets kijk- en luistervaardigheid.

Meer weten over aanvraag voor deelname headstart?
Toetsaanbieders kunnen een aanvraag indienen bij het CvTE voor deelname aan de headstart. Voor meer informatie over de headstart en (voorwaarden voor) deelname, kunt u dit aanvraagformulier gebruiken.


Datum: 14 januari 2019

Websites

Ministerie van OCW

College voor Toetsen en Examens

Cito