Referentiesets

In het onderwijs zijn de zogeheten referentieniveaus taal en rekenen en bijbehorende toetsen en examens ge´ntroduceerd. Deze toetsen en examens zijn in alle onderwijssectoren ingevoerd en richten zich op taal en rekenen.

Het is belangrijk dat in de toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen gelijk zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen. Op die manier kan de doorlopende leerlijn tussen de schooltypen worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken heeft Stichting Cito - in het project Referentiesets taal en rekenen onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) en in opdracht van het ministerie van OCW - van 2011-2014 een vergelijkingsonderzoek Referentiesets uitgevoerd.

Vergelijkingsonderzoek Referentiesets
Deze website informeert u in zeven hoofdstukken over het vergelijkingsonderzoek Referentiesets, zie de index hiernaast.
Lees verder

Ankersets taalverzorging
In aanvulling op het project referentiesets heeft het ministerie van OCW het CvTE en Stichting Cito de opdracht gegeven ankersets taalverzorging 1F en 2F te ontwikkelen. Deze ankersets zijn bedoeld voor het primair onderwijs (PO). Het project ankersets taalverzorging ligt qua opzet en uitvoering in lijn met het project referentiesets Nederlands taal (lezen) en rekenen. Het hoofddoel van het project ankersets taalverzorging is het opleveren van referentiecesuren taalverzorging 1F en 2F.
Lees verder

Tijdens een headstart (april 2015 - medio september 2016) konden toetsenmakers en uitgeverijen onder geheimhouding gebruik maken van de ankersets taalverzorging om zo de referentiecesuren taalverzorging 1F en 2F over te brengen op hun eigen toetsen taalverzorging.

In september 2016 is de headstart ankeronderzoek ankersets taalverzorging afgerond. De openbare ankersets taalverzorging zijn publiek toegankelijk gemaakt. Zie de Rapportage ankersets taalverzorging voor meer uitleg over het doel, de uitvoering en de resultaten van het project.


Datum: 19 augustus 2016

Websites

Ministerie van OCW

College voor Toetsen en Examens

Cito

Openbare referentiesets taal en rekenen