Openbare referentiesets

Openbare referentiesets Nederlandse taal

Op deze pagina kunt u de referentiesets Nederlandse taal downloaden. Ook de data die verzameld zijn in het vergelijkingsonderzoek Referentiesets zijn beschikbaar.

Referentiesets Nederlandse taal
Er zijn referentiesets beschikbaar voor lezen 1F, lezen 2F en lezen 3F.

Voordat u inzage kunt krijgen in de openbare referentiesets dient u akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden:

Voor de uitvoering van een ankeronderzoek zijn de items ook los beschikbaar. De losse items zijn per niveau in één zip-file te downloaden. De items worden in kleur geleverd maar zijn voor de afname op papier in zwart/wit afgedrukt.

Data vergelijkingsonderzoek
In aanvulling op de referentiesets zijn ook de in het vergelijkingsonderzoek Referentiesets verzamelde data beschikbaar.

populatiedatadatadata
poextended antwoord design
vmbo bb/kbextended antwoord design
vmbo gtextended antwoord design
havoextended antwoord design
vwoextended antwoord design
mbo 2extended antwoord design
mbo 4extended antwoord design

Extended | De bestanden met de titel 'extended' bevatten gescoorde data. Dit betekent dat de antwoorden van leerlingen al omgezet zijn naar de te behalen score. Daarnaast is in deze bestanden voor elke leerling die heeft deelgenomen aan het onderzoek een rij aangemaakt. Voor elke opgave is een kolom beschikbaar. Wanneer een opgave niet aan een leerling is voorgelegd, is de kolom in de rij van de leerling leeggelaten.

Antwoord | De bestanden met de titel 'antwoord' bevatten van de meerkeuzevragen de antwoorden die leerlingen gegeven hebben. Met behulp van de sleutels kunt u deze bestanden nog zelf van scores voorzien.

Design | De antwoord-data zijn daarnaast weergegeven in een formaat waarbij het afnamedesign nodig is om te bepalen welke opgaven leerlingen hebben gemaakt, zie de bestanden met de titel 'design'.

Als u naar de data wilt verwijzen, kunt u de volgende referentie gebruiken:
Wools, S. & Béguin, A.A. (2013). Onderzoek referentiesets Nederlandse taal: datafile en handleiding. Gedownload van http://www.toetswijzer.nl/html/referentiesets_openbaar/
default.shtm
.

Applicatie prestatiestandaard
Ten slotte kunt u hieronder de softwareapplicatie BerekenGrensscore-Taaldownloaden waarmee de prestatiestandaard vertaald kan worden voor delen van de referentiesets. Op deze manier kunt u ook de cesuur die bedoeld is voor de gehele referentieset, omrekenen voor een gedeelte van de referentieset. De handleiding bevat een toelichting bij de applicatie.

Parameters applicatie
In de applicatie BerekenGrensscore-Taal wordt gebruik gemaakt van parameters die geschat zijn op basis van de databestanden. Voor de volledigheid kunt u hier ook deze parameters downloaden.


Datum: 13 maart 2015