Openbare referentiesets

Openbare referentiesets: wat is er beschikbaar?

Op deze website zijn de opgaven uit de openbare referentiesets Nederlandse taal (lezen en taalverzorging) en rekenen te downloaden. Daarnaast worden de data die verzameld zijn voor deze sets van opgaven ter beschikking gesteld.

Voor elke referentieset geldt dat de volgende informatie beschikbaar is:

  • Beknopte achtergrondinformatie over het project referentiesets taal en rekenen.
  • Een toelichting op de betreffende referentieset.
  • De opgaven en sleutels en/of beoordelingsvoorschriften.
  • De referentiecesuur (prestatiestandaard) die hoort bij het behalen van het betreffende referentieniveau.
  • Verwijzingen naar originele bronnen (bij referentiesets lezen).

De opgaven uit de referentiesets zijn afgenomen bij verschillende populaties. Van deze afnames zijn data beschikbaar. In onderstaande tabel is weergegeven bij welke populaties data zijn verzameld tijdens het onderzoek.

Referentiesetpovmbo bb/kbvmbo gthavovwombo 2/3mbo 4
Lezen 1Fxx-----
Lezen 2Fxxxx-x-
Lezen 3F--xxx-x
Taalverzorging 1Fx------
Taalverzorging 2Fx------
Rekenen 1Fxx-----
Rekenen 1Sx------
Rekenen 2Fxxxx-x-
Rekenen 3F--xxx-x


Datum: 19 augustus 2016