Openbare referentiesets

Achtergrondinformatie referentiesets taal en rekenen

Om de doorlopende leerlijn tussen schooltypen te realiseren, is het belangrijk dat de prestatie-eisen van de referentieniveaus in de toetsen en examens voor alle leerlingen in de verschillende schooltypen gelijk zijn. Dat is mogelijk met behulp van referentiesets.

Het ministerie van OCW heeft in 2011 de opdracht gegeven voor een vergelijkingsonderzoek referentiesets taal en rekenen. Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) was in dit project gedelegeerd opdrachtgever, Stichting Cito uitvoerder.

Vergelijkingsonderzoek Referentiesets
Voor de ontwikkeling van de referentiesets taal (onderdeel: lezen) en rekenen is van 2011-2014 een grootschalig vergelijkingsonderzoek uitgevoerd. Tussen 2013 en 2015 is een vergelijkbaar onderzoek (maar dan alleen in het primair onderwijs) ook uitgevoerd voor taal, onderdeel taalverzorging. Meer informatie over deze onderzoeken is te vinden op de website:

Rapportage referentiesets taal (lezen) en rekenen
In september 2014 heeft het CvTE de rapportage gepubliceerd van het project Referentiesets om zo een breed publiek te informeren over de manier waarop de referentiesets taal en rekenen tot stand gekomen zijn. De rapportage beschrijft de belangrijkste fasen in de ontwikkeling van de referentiesets taal en rekenen. Verder bevat de rapportage informatie over de concrete producten die het project heeft opgeleverd en die op deze website gedownload kunnen worden.

Rapportage ankersets taal (taalverzorging)
In september 2016 heeft het CvTE de rapportage gepubliceerd van het project Ankersets taalverzorging.

Headstart ankeronderzoek referentiesets
Met de publicatie van de openbare referentiesets op deze website is een einde gekomen aan de headstart 'ankeronderzoek referentiesets' van juli 2013 - september 2014. Tijdens deze headstart konden (commerciŽle) toetsaanbieders en uitgeverijen de landelijke referentiecesuren overbrengen op hun eigen toetsen, door middel van een ankeronderzoek met de referentiesets. Voor onderzoekers of toetsaanbieders die een ankeronderzoek willen uitvoeren, is een toelichting beschikbaar.

Headstart ankeronderzoek taalverzorging
Met de publicatie van de openbare ankersets taalverzorging op deze website is een einde gekomen aan de headstart 'ankeronderzoek taalverzorging' van april 2015 - september 2016. Tijdens deze headstart konden (commerciŽle) toetsaanbieders en uitgeverijen de landelijke referentiecesuren overbrengen op hun eigen toetsen, door middel van een ankeronderzoek. Voor onderzoekers of toetsaanbieders die een ankeronderzoek willen uitvoeren, is een toelichting beschikbaar.


Datum: 19 augustus 2016

Website

Vergelijkings-
onderzoek Referentiesets