Openbare referentiesets

Openbare referentiesets: hoe te gebruiken?

De referentiesets worden ter beschikking gesteld om de landelijke prestatiestandaarden voor de referentieniveaus in verschillende toetsen te hanteren. Om dit mogelijk te maken kan een zogeheten ankeronderzoek worden uitgevoerd.

Ankeronderzoek
In onderstaande figuur wordt ge´llustreerd hoe een ankeronderzoek vormgegeven kan worden. Er wordt uitgegaan van een bestaande toets. Naast deze toets wordt, bij dezelfde leerlingen, een selectie van de opgaven uit de referentieset afgenomen. Op basis van de resultaten van de toets en de opgaven uit de referentieset kan vervolgens - met statistische modellen - bepaald worden waar de prestatiestandaard op de toets moet komen te liggen.

Figuur: vormgeving ankeronderzoek

Toelichting ankeronderzoek
Voor meer informatie over een ankeronderzoek, en voor onderzoekers of toetsaanbieders die een ankeronderzoek willen uitvoeren, is een toelichting beschikbaar.


Datum: 19 augustus 2016