Openbare referentiesets

Openbare referentiesets downloaden

Op deze website kunt u de opgaven uit de openbare referentiesets Nederlandse taal (lezen en taalverzorging) en rekenen en de bijbehorende datasets downloaden.

De volgende referentiesets zijn beschikbaar:


Datum: 19 augustus 2016