Normering

4 | Hoe komt de normering tot stand?

In de besluitvorming ten aanzien van de normering zijn globaal genomen drie stappen te onderscheiden. Deze gelden bij alle examens in het eerste tijdvak. In het verloop van die drie stappen worden stelselmatig steeds meer criteria in de besluitvorming betrokken.

We beschrijven eerst de procedurele kant, daarna gaan we in op de opbouw van de besluitvorming:

4.1 | Procedure: normering in drie stappen
4.2 | Opbouw van de besluitvorming bij normering


Datum: 8 juni 2011