Normering

1 | Wat is het doel van normering?

Kandidaten moeten het cijfer krijgen dat zij verdienen. En van jaar tot jaar moeten er vergelijkbare prestatie-eisen worden gesteld. Door te normeren wordt dit bewerkstelligd. Gelijke prestaties ongeacht het voorgelegde examen gelijk waarderen: daar draait het bij normeren allemaal om. Mede daardoor behouden de diploma's hun civiel effect.

De prestatie-eis om een voldoende voor een vak te halen, moet het ene jaar niet hoger of lager zijn dan het andere. Van het merendeel van de examens is de moeilijkheidsgraad echter niet vooraf exact bekend. Daarom zou het toepassen van een vaste omrekening van een score naar een cijfer geen recht doen aan de uitgangspunten voor de normering.

De normering moet er dus voor zorgen dat:

  • Alle kandidaten die hetzelfde examen afleggen voor dezelfde score hetzelfde cijfer krijgen.
  • De prestatie om een voldoende te halen voor het CE van jaar op jaar en van tijdvak op tijdvak gelijk is.

Examens verschillen van jaar tot jaar in moeilijkheidsgraad. Bij de normering wordt rekening gehouden met deze verschillen.


Datum: 8 juni 2011