Normering met een vaardigheidsschaal

Normering met een vaardigheidsschaal, zoals bij rekentoets VO en CE mbo

Zoals gebruikelijk bij examens, worden bij de centrale rekentoets voor het voortgezet onderwijs en de centrale examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs cijfers toegekend. Deze cijfers worden bepaald volgens de methode 'normering met een vaardigheidsschaal'.

Deze toetsspecial informeert docenten en andere betrokkenen over de normeringssystematiek bij de centrale rekentoets (vo) en de centrale examens taal en rekenen (CE mbo).

Inhoud
1 | Doel van normering met een vaardigheidsschaal
2 | Meten van vaardigheid
3 | Rapportage van resultaten
4 | Getallen bij de vaardigheidsschaal
5 | Van score naar vaardigheid
6 | Van vaardigheid naar cijfer
7 | Toekomstperspectief: itembanken


Datum: 21 februari 2017

Websites

Cito

College voor Toetsen en Examens