Openbare referentiesets

Openbare referentiesets Nederlandse taal: taalverzorging

Op deze pagina kunt u de ankersets taalverzorging downloaden. Ook de data die verzameld zijn in het ankeronderzoek zijn beschikbaar.

Referentiesets Nederlandse taal: taalverzorging
Er zijn ankersets beschikbaar voor taalverzorging 1F en taalverzorging 2F, met en zonder het onderdeel grammatica.

Voordat u inzage kunt krijgen in de openbare referentiesets dient u akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden:

Voor de uitvoering van een ankeronderzoek zijn de items ook los beschikbaar. De losse items zijn per niveau in één zip-file te downloaden.

Data vergelijkingsonderzoek
In aanvulling op de ankersets zijn ook de verzamelde data beschikbaar.

populatiedatadatadata
poextended antwoord design

Extended | De bestanden met de titel 'extended' bevatten gescoorde data. Dit betekent dat de antwoorden van leerlingen al omgezet zijn naar de te behalen score. Daarnaast is in deze bestanden voor elke leerling die heeft deelgenomen aan het onderzoek een rij aangemaakt. Voor elke opgave is een kolom beschikbaar. Wanneer een opgave niet aan een leerling is voorgelegd, is de kolom in de rij van de leerling leeggelaten.

Antwoord | De bestanden met de titel 'antwoord' bevatten van de meerkeuzevragen de antwoorden die leerlingen gegeven hebben. Met behulp van de sleutels kunt u deze bestanden nog zelf van scores voorzien.

Design | De antwoord-data zijn daarnaast weergegeven in een formaat waarbij het afnamedesign nodig is om te bepalen welke opgaven leerlingen hebben gemaakt, zie de bestanden met de titel 'design'.

Applicatie prestatiestandaard
Ten slotte kunt u hieronder de softwareapplicaties BerekenGrensscore-Taalverzorging downloaden waarmee de prestatiestandaard vertaald kan worden voor delen van de ankersets. Op deze manier kunt u ook de cesuur die bedoeld is voor de gehele ankerset, omrekenen voor een gedeelte van de ankerset. De handleiding bevat een toelichting bij de applicatie.

Parameters applicatie
In de applicatie BerekenGrensscore-Taalverzorging wordt gebruik gemaakt van parameters die geschat zijn op basis van de databestanden. Voor de volledigheid kunt u hier ook deze parameters downloaden.


Datum: 19 augustus 2016