Referentiesets

6 | Rapportage project Referentiesets

In september 2014 heeft het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) de rapportage gepubliceerd van het project Referentiesets taal (lezen) en rekenen.

De rapportage heeft als doel een breed publiek te informeren over de manier waarop de referentiesets taal en rekenen tot stand gekomen zijn. De rapportage beschrijft de belangrijkste fasen in de ontwikkeling van de referentiesets taal en rekenen. Bovendien wordt u ge´nformeerd over de concrete producten die dit project heeft opgeleverd. De rapportage is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Cito.

In september 2016 heeft het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) de rapportage gepubliceerd van het project Ankersets taalverzorging.

De rapportage heeft als doel een breed publiek te informeren over de manier waarop de ankersets taalverzorging tot stand gekomen zijn. De rapportage beschrijft de totstandkoming van de ankersets en de concrete producten die dit project heeft opgeleverd. De rapportage is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Cito.

Website
In oktober 2014 heeft het CvTE de referentiesets taal (lezen) en rekenen publiek toegankelijk gemaakt, om inzichtelijk te maken op welke manier de landelijke referentiecesuren voor de referentieniveaus taal (lezen) en rekenen tot stand gekomen zijn.

In september 2016 gebeurde datzelfde voor de ankersets taalverzorging. Alle informatie is beschikbaar via:

>> Lees verder: 7 | Publicaties project Referentiesets


Datum: 19 augustus 2016

Meer informatie

Openbare referentiesets taal en rekenen