Moeilijkheid

Conceptueel wordt de moeilijkheid van een opgave vaak gedefinieerd vanuit het percentage leerlingen in een populatie dat een opgave correct beantwoordt. Er geldt: