Toetsspecials: de diepte in

Dit dossier bevat een overzicht van alle ToetsSpecials van de website Toetswijzer. In de ToetsSpecials gaan deskundigen op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering dieper in op een specifiek onderwerp. De praktische en informatieve bijdragen kunt u als onderwijsprofessional direct toepassen in uw dagelijkse onderwijspraktijk. Voor de meeste artikelen geldt, dat ze speciaal voor Toetswijzer zijn geschreven. De ToetsSpecials worden momenteel herzien. Heeft u vragen of opmerkingen over een ToetsSpecial, of heeft u een voorstel voor een nieuwe ToetsSpecial? Neem dan contact op met de redactie van Toetswijzer.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare ToetsSpecials per doelgroep (de links openen deels in een andere website).

Sommige ToetsSpecials staan meerdere keren vermeld, omdat ze relevant zijn voor meerdere doelgroepen.

Sector
Onderwerp
Het jonge kind
Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Beroepsonderwijs

Hoger onderwijs

Onderwijs totaal (overkoepelend)