Het College voor Examens

Het College voor Examens (CvE) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat verantwoordelijk is voor: Het CvE heeft als maatschappelijke opdracht om namens de Nederlandse overheid de kwaliteit van de centrale examens in Nederland te waarborgen Ún te zorgen voor voorwaarden voor een vlekkeloze afname van deze examens.

Het CvE is zich ervan bewust dat het maatschappelijk en politiek krachtenveld behoefte heeft aan een betrouwbare afsluiting van de verschillende onderwijsvormen. Daarvoor is niveauhandhaving een voorwaarde.